Služby

Preventívna medicína

 • preventívne a vstupné prehliadky
 • konzultácie
 • vakcinácie (pes, mačka, drobné zvieratá)
 • antiparazitárne ošetrenie (odčervenie,vonkajšie parazity)
 • poradenstvo v oblasti výživy,chovu a starostlivosti o domácich miláčikov
 • ošetrenie paraanálnych žliaz, uší, pazúrikov a srsti
 • čipovanie, vystavovenie pasov
 • vystavovanie veterinárnych atestov a potvrdení

Interná medicína

 • diagnostika a terapia vnútorných ochorení
 • laboratórna diagnostika v spolupráci so špičkovými, akreditovanými laboratóriami (Laboklin, Alphamedical, Synlab, Medirex, UVLF a iné...)
 • koprologické, mikroskopické vyšetrenia, ultrasonografické vyšetrenie
 • RTG vyšetrenie v spolupráci s veterinárnou klinikou Lapvet Bratislava
 • diagnostická laparoskopia v spolupráci s veterinárnou klinikou Lapvet Bratislava

Laboratórne vyšetrenia

 • laboratórna diagnostika v spolupráci so špičkovými, akreditovanými laboratóriami (Laboklin, Alphamedical, Synlab, Medirex, UVLF a iné...)
 • koprologické a parazitologické vyšetrenia
 • histológia
 • stanovenie glykemickej krivky u diabetikov
 • diagnostické testy na FeLv, FIV, parvovirózu
 • cytológia

Laparoskopia

 • laparoskopická sterilizácia
 • biopsia
 • gastropexia
 • cystopexia
 • cystocentéza
 • kastrácia kryptorchidov

 • v spolupráci s veterinárnou klinikou Lapvet Bratislava

Endoskopia

 • vyšetrenie nosa, ucha, dutiny ústnej, vagíny
 • odber vzoriek vnútorných orgánov na histológiu
 • odstraňovanie cudzích telies z priedušnice, pažeráka, prirodzených telových otvorov
 • v spolupráci s veterinárnou klinikou Lapvet Bratislava

Dermatológia

 • kožné stery, zoškraby, diagnostika ektoparazitov, mikroskopické vyšetrenie
 • kultivácia plesní, diagnostika bakteriálnych ochorení kultiváciou a cieleným antibiogramom
 • biopsie kože a kožných útvarov
Chirurgia

 • kastrácie, sterilizácie
 • ošetrenie rán
 • odstránenie kožných útvarov
 • brušná chirurgia

Stomatológia

 • odstraňovanie zubného kameňa ultrazvukom (zubná hygiena)
 • extrakcie mliečneho a trvalého chrupu
 • ošetrenie dutiny ústnej (poranenia, erózie, drobné defekty)

Urológia

 • diagnostika a terapia ochorení močového ústrojenstva
 • mikroskopické a biochemické vyšetrenie moču na ambulancii
 • laboratórne vyšetrenie moču a močových konkrementov

Gynekológia

 • ultrasonografická diagnostika gravidity
 • vaginálna cytológia

Ultrasonografia

 • diagnostika ochorení vnútorných orgánov

Ortopédia

 • diagnostika, liečba ortopedických problémov
 • chirurgia tvrdých tkanív (luxácie pately, osteosyntézy, ruptúry skrížených väzov)

 • v spolupráci s veterinárnou klinikou Lapvet Bratislava

Rádiografia

 • vyšetrenie hrudnej a brušnej dutiny
 • vyšetrenie tvrdých tkanív (chrbtice a kostí)

 • v spolupráci s veterinárnou klinikou Lapvet Bratislava