Dôležité informácie pre majiteľov 

Vakcinácia proti besnote

    Očkovanie alebo vakcinácia je podanie vakcinačnej látky do organizmu zvieraťa, ktorý si následne vytvorí ochranné protilátky proti očkovanému ochoreniu. Potrebná hladina (titer) protilátok sa dokáže v tele udržať niekoľko mesiacov až rokov bez nutnosti opakovania vakcíny. Vakcíny proti vírusom, dokážu navodiť dlhodobejšiu ochranu. Bakteriálne ochorenia zväčša treba očkovať raz za 12 mesiacov.

V minulosti sa besnota vakcinovala každoročne bez ohľadu na epidemiologickú situáciu, alebo odporúčaní výrobcov vakcín. Dnes je tomu už inak.

Zákon č 39. o Veterinárnej starostlivosti bol pozmenený s účinnosťou od 1.11.2011. Časový interval medzi dvoma očkovaniami sa prispôsobuje vakcinačnej schéme výrobcu a to od jedného až do troch rokov. Presné znenie časti zákona týkajúceho sa očkovania proti besnote teraz znie:

...“ Vlastník alebo držiteľ zvieraťa je povinný na vlastné náklady pri vnímavých mäsožravých zvieratách starších ako tri mesiace zabezpečiť jeho vakcináciu a revakcináciu proti besnote podľa vakcinačnej schémy výrobcu ​použitej vakcíny, ......“

Na slovenskom trhu veterinárnych liekov a prípravkov sú registrované vakcíny proti besnote od viacerých výrobcov. Nie každý z nich zabezpečuje, že titer protilátok potrebný na ochranu pred infekciou vydrží v tele zvieraťa dlhšie ako 12 mesiacov. Preto váš ošetrujúci veterinár môže rozhodnúť, či je potrebné preočkovať „besnotu“ vášmu psíkovi, mačičke a fretke o jeden, dva alebo až o tri roky.  

Pre bližšie informácie nielen o vakcinácii sa neváhajte spýtať vášho veterinárneho lekára.

Cestovanie so spoločenskými zvieratami: psy, mačky a fretky

Pravidlá EÚ uľahčujú cestovanie do inej krajiny EÚ (v tomto prípade do 27 krajín EÚ + Nórska) so psom, s mačkou alebo fretkou. Tieto pravidlá sa vzťahujú aj na cestovanie do EÚ z krajiny alebo územia mimo EÚ.

Až na niekoľko výnimiek môže váš domáci miláčik s vami cestovať do inej krajiny EÚ alebo do EÚ z krajiny mimo EÚ, ak:

  • mu bol aplikovaný mikročip (v súlade s technickými požiadavkami k nariadeniu EÚ o premiestňovaní spoločenských zvierat) alebo má jasne čitateľné tetovanie, ktoré sa vykonalo pred 3. júlom 2011
  • je zaočkovaný proti besnote
  • je odčervený proti pásomnici Echinococcus, ak je to potrebné              (nevyžaduje sa pri cestovaní so psami priamo medzi Fínskom, Írskom, Maltou a Nórskom)
  • má platný európsky pas pre spoločenské zvieratá (pri cestovaní do inej krajiny EÚ) alebo certifikát zdravia zvierat EÚ (pri cestovaní z krajiny mimo EÚ)

Upozornenie

Pravidlá EÚ týkajúce sa cestovania so spoločenskými zvieratami sa vzťahujú na súkromné cesty so spoločenskými zvieratami, pri ktorých nedochádza k zmene vlastníctva ani predaju.

Cestovné doklady pre vášho psa, mačku alebo fretku

Európsky pas pre spoločenské zvieratá

Európsky pas pre spoločenské zvieratá je doklad, ktorý má štandardný vzor EÚ a je potrebný na cestovanie v rámci krajín EÚ. Nachádza sa v ňom opis vášho domáceho miláčika a údaje o ňom vrátane kódu jeho mikročipu alebo tetovania, ako aj zápis o očkovaní proti besnote a kontaktné údaje vlastníka a veterinárneho lekára, ktorý pas vydal. Európsky pas pre spoločenské zvieratá pre vášho psa, mačku alebo fretku môže vydať akýkoľvek oprávnený veterinárny lekár (ktorý má od príslušných orgánov povolenie vydávať pasy pre spoločenské zvieratá). Pas pre spoločenské zvieratá má doživotnú platnosť za predpokladu, že váš domáci miláčik má platné očkovanie proti besnote.

Upozornenie

Ak cestujete do krajiny EÚ z Andorry, Švajčiarska, Faerských ostrovov, Gibraltáru, Grónska, Islandu, Lichtenštajnska, Monaka, Nórska, San Marína alebo Vatikánu, vaše spoločenské zviera môže vstúpiť na územie EÚ s pasom pre spoločenské zvieratá vystaveným v jednej z týchto krajín.

Certifikát zdravia zvierat EÚ

Certifikát zdravia zvierat EÚ je ďalší druh dokladu, v ktorom sa nachádzajú konkrétne informácie o vašom spoločenskom zvierati (o totožnosti, zdraví, očkovaní proti besnote) a ktorý má štandardný vzor EÚ.

Ak cestujete z krajiny alebo územia mimo EÚ, vaše spoločenské zviera musí mať certifikát zdravia zvierat EÚ potvrdený štátnym veterinárnym lekárom krajiny odchodu najviac 10 dní predtým, ako vstúpi na územie EÚ. Tento certifikát je od tohto dňa platný na cestovné účely medzi krajinami EÚ štyri mesiace, prípadne do uplynutia platnosti očkovania proti besnote, podľa toho, čo uplynie skôr.

Okrem toho by ste mali vyplniť písomné vyhlásenie, že svoje spoločenské zviera nepremiestňujete na komerčné účely, a priložiť ho k jeho certifikátu zdravia zvierat EÚ. Toto vyhlásenie je takisto potrebné, ak za vášho domáceho miláčika počas cesty zodpovedá vami poverená osoba. V takomto prípade sa vám vaše spoločenské zviera musí vrátiť do piatich dní odo dňa jeho premiestnenia.

Spoločenské zvieratá cestujúce bez svojho vlastníka

Spoločenské zvieratá spravidla musia cestovať so svojím vlastníkom. Môžete však dať inej osobe písomné povolenie, aby sprevádzala vášho domáceho miláčika namiesto vás (toto písomné vyhlásenie je opísané vyššie). Váš domáci miláčik sa vám však musí vrátiť do piatich dní odo dňa jeho premiestnenia.

Upozornenie

Ak váš domáci miláčik cestuje bez sprievodu, musí spĺňať splniť pravidlá zdravia zvierat, ktoré sa vzťahujú na dovoz psov, mačiek alebo fretiek do EÚ alebo na obchodovanie s nimi.

Cestovanie s viac ako piatimi spoločenskými zvieratami

Môžete cestovať s maximálne piatimi spoločenskými zvieratami. Pokiaľ s vami cestuje viac ako päť (psov, mačiek alebo fretiek), musíte poskytnúť dôkaz, že:

  • sa zúčastňujú na súťaži, výstave alebo športovom podujatí (napr. predložením registračného dokumentu) a
  • sú staršie ako 6 mesiacov.

Upozornenie

Ak cestujete s viac ako piatimi spoločenskými zvieratami (psami, mačkami alebo fretkami) a nevzťahuje sa na vás žiadna z výnimiek uvedených vyššie, vaši domáci miláčikovia musia spĺňať pravidlá zdravia zvierat, ktoré sa vzťahujú na komerčný dovoz zvierat do EÚ.